Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor (Ediţia a VIII-a)

1307
Vă invităm să participați la Conferința internațională „Educația din perspectiva valorilor”. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova organizează la Chişinău o Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor, care este la a VIII-a ediţie. Conferinţa va avea loc între 13-15 octombrie 2016 Secţiuni: - Educaţie şi valori în societatea contemporană. Convergenţe şi confruntări pe tema relaţiei educaţie-societate - Educaţia pentru valori şi provocările centrării pe competenţe a curriculumului - Literatura şi valorile morale. Abordări din perspectivă educaţională - Educaţia religioasă şi educaţia morală. Repere şi modele în societatea postmodernă Limbile conferinţei: română, engleză Înscrierea și condițiile participării la conferință pe: uab.ro/sesiuni_2016