AVIZ / INVITAȚIE la Conferința ştiinţifică cu participare internaţională – ”Biserica Ortodoxă și implicațiile sale în procesele educativ-culturale din spațiul românesc în secolul al XIX-lea-secolul al XXI-lea”

285

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,

Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Institutul de Istorie, Centrul de Studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Capela „Întâmpinarea Domnului”, Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor, organizează Conferința ştiinţifică cu participare internaţională cu tema Biserica Ortodoxă și implicațiile sale în procesele educativ-culturale din spațiul românesc în secolul al XIX-lea-secolul al XXI-lea, ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 19-21 octombrie 2023.

Date fiind preocupările Dumneavoastră științifice, Vă transmitem rugămintea de a ne confirma participarea şi a trimite titlul și rezumatul comunicării (300-500 de cuvinte) până la data de 10 octombrie 2023, însoțit de datele autorului /Nume și Prenume/Afilierea Instituțională/ adresa e-mail/ Nr. ORCID, pe adresa: [email protected]

Vă rugam ca articolele Dumneavoastră să fie prezentate până la data de 30 octombrie 2023 şi să nu depăşească 12 pagini A4, inclusiv rezumatul şi planşele. Pentru ca volumul sa aibă un caracter unitar, normele de redactare și aparatul ştiinţific să fie conforme următoarelor cerinţe:

1. Lucrarea va fi redactată în limba romană/engleză/franceză/italiană/ucraineană, în document Word, folosind fontul TNR 12.

2. Paragraf/spaţiere - 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta - 2 cm.

3. Tehnoredactarea lucrării:

- Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.

- Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de titlu.

- Figurile, dacă este cazul, vor fi înserate în text, numerotate şi explicate.

- Notele vor fi menţionate în josul paginii, cu opţiunea: inserare-referinţă-notă de subsol (insert-reference-footnote), TNR 10, respectându-se normele Academiei Române.

Sperăm să ne onorați cu prezentarea unei comunicări și a unui text ce vor îmbogăți volumul.

Primiți, Vă rugăm, înalta noastră considerație.

Cu respect,

Organizatorii.