Admiterea la programul de master „Istoria și Cultura Religiilor”

444
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Istorie și Filosofie Departament Istoria Românilor, Universală şi Arheologie

De luni, 24 iulie 2023, începe admiterea la programul de master „Istoria și Cultura Religiilor” din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

La concursul de admitere la cursurile de masterat se pot înscrie licenţiaţi ai oricărei specializări universitare. La acest program, în cadrul căruia se studiază Istoria Creștinismului, Sf. Scriptură, Patristica, precum și raportul dintre creștinism și celelalte religii mari ale lumii, pot aplica persoane din diverse domenii, regăsindu-se nu doar slujitori și absolvenți ai școlilor teologice, dar și juriști, economiști, jurnaliști, psihologi și al.

Astfel, vă îndemnăm să continuați studiile universitare la Ciclul II – Master la o specialitate de suflet și pentru suflet.

Grabiți-vă, sunt locuri bugetare! 

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

  • diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;
  • copia buletinului de identitate;
  • 6 fotografii, 3×4 cm;
  • copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
  • Achitarea taxei de înscriere la studii

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Concursul de admitere se va desfășura atât fizic cât și online. Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 24 iulie – 7 august după cum urmează:

  • Depunerea Dosarului de concurs: 24 – 31 iulie 2023
  • Anunţarea rezultatelor intermediare: 01 august 2023
  • Depunerea documentelor în original: 02 – 04 august 2023
  • Anunţarea rezultatelor finale: 7 august 2023

Candidații la admitere sunt așteptați începând de luni, 24 iulie, la Comisia de admitere din blocul de studii nr. IV, str. Al. Mateevici 60.

Persoanele interesate de acest program sunt rugate să ne contacteze la nr. de telefon: 079481586 – preot Octavian Moșin, dr., conf. univ.