Conferința științifică „Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate”

935

Astăzi, 20 septembrie 2018, s-au desfășurat lucrările conferinței Conferinței științifice Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate (330 ani de la tipărirea Bibliei în limba română) organizate de Institutul de Istorie și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 

Conferința a demarat cu mesajul de salut al d-lui Gheorghe Cojocaru, prof. univ. dr. hab, directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe din Republica Moldova.

Din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, parteneră în organizarea evenimentului, a vorbit directorul acesteia Elena Pintilei.

Lucrările conferinţei au continuat comunicările prezentate de participanţii prezenţi la întrunire.

Preot, doctor în teologie OCTAVIAN MOŞIN - „Biblia” – cartea de inspirație divină

Doctor habilitat în filosofie GHEORGHE BOBÂNĂ - Semnificația umanistă a traducerii „Vechiului Testament” de Nicolae Spătaru Milescu Academician

ANDREI EȘANU - Texte biblice și „Biblia” în spațiul românesc până la 1688

Doctor în istorie VALENTINA EȘANU - Mitropolitul Dosoftei, Episcopul Mitrofan și „Biblia” de la 1688

Membru corespondent al AȘM DEMIR DRAGNEV - Importanța cărții românești vechi în procesul de omogenizare a limbii române

Doctor habilitat în istorie ION CHIRTOAGĂ  - Cartea și știința de carte la ortodocșii și musulmanii din sud-estul spațiului carpato-nistrean ocupat de otomani

Doctor habilitat în filologie IRINA CONDREA - Limbajul religios în traducere (tipărituri basarabene din sec. XIX)

Doctor în istorie IGOR CERETEU - Rectificări la datarea unor tipărituri chișinăuene din anii 20-40 ai sec. XIX