Seminarul raional la Religie – or. Ștefan-Vodă

690

Joi, 26 octombrie, în ajunul prăznuirii Sf. Cuv. Parascheva, în orașul Ștefan-Vodă s-a desfășurat Seminarul raional la Religie. Evenimentul a avut loc în sediul Școlii duminicale ”Cuvioasa Parascheva” din oraș și a fost organizat de către Protopopiatul Ștefan-Vodă în parteneriat cu Direcția Generală Educație din raion, Școala primară ”Gr. Vieru” și Școala profesională din or. Ștefan-Vodă.

Moderatorul și animatorul evenimentului a fost dna preoteasă Olga Apostol, metodist în cadrul protopopiatului.

Seminarul a început cu binecuvântarea protoiereului Anatolie Răilean, protopop de circumscripție, care a salutat participanții la această întrunire.

A urmat prezentarea unei expoziții cu genericul ”Scumpă toamnă, frumoasă doamnă”, care a inclus suvenire creștine confecționate de către copiii Centrului Raional de Creație condus de către dna Vera Lazarev.

Cu un mesaj de felicitare și de recunoștință pentru pedagogii și slujitorii prezenți au evoluat un grup de elevi (conducător de cerc dna Claudia Ciumac).

Din partea Direcției mitropolitane a fost prezentă dna Angela Levința, șefa cabinetului metodic, care a abordat tema: ”Promovarea bunelor practice și experiențe avansate în predarea Religiei. Predarea acestei discipline la etapa actuală”.

Prot. Octavian Moșin, conferențiar universitar în cadrul USM, a dezvoltat subiectul: ”Formarea comportamentului responsabil în spirit evanghelic”.

Fiecare participant la seminar a vorbit despre realizările, dar și despre problemele cu care se confruntă în calitate de dascăli la această disciplină opțională.

Au fost trasate și sarcinile pentru anul de studii 2017/2018, elucidându-se realizările la nivel raional în perioada vacanței de vară.