Simpozionul științific internațional de istorie și spiritualitate la cea de-a V-a ediție

1124

Sâmbătă, 2 octombrie, Universitatea de Stat din Moldova a găzduit Simpozionul Ştiinţific Internaţional ”Viaţa ecleziastică şi implicaţii laice din spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XXI” (consacrat împlinirii a 185 de ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane şi a Clopotniţei din Chişinău), ediţia a V-a.

Organizatori: Facultatea de Istorie și Filosofie, Capela „Întâmpinarea Domnului”, USM și Institutul de Istorie, MEC.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Protoiereu Mihail Ceachir” și a demarat cu mesajele de salut: dr. conf.  univ. Igor Şarov, rectorul USM, dr. conf. univ. Sergiu Matveev, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, USM și prot. dr. Vadim Cheibaş, chelarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului” din Chişinău. Moderatorul simpozionului a fost conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi.

Au participat peste 30 de cercetători, teologi, doctoranzi și masteranzi atât din țară, cât și din centre universitare și duhovnicești din România și Franța.

În ședința plenară au fost prezentate următoarele rapoarte:

Ion Eremia, prof. univ., dr. hab., Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, „Învăţăturile Arhimandritului Tihon către stareţii ruşi (în special cei care au venit aici din Rusia) din mănăstirile Basarabiei: cum ar trebui să se comporte.”

Pr. Daniel Niţă-Danilescu, lect. dr., Universitaea „Al. I. Cuza”, Iaşi ”Înălţarea mausoleului de la Mărăşeşti - mărturie a recunoştinţei şi preţuirii pe care românii o poartă eroilor neamului.”

Pr. Florin Dobrei, prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad, Revista Teologică „Altarul / Mitropolia Banatului” (1944-1947; 1951-2020) – studii și articole de istorie laică.

Printre participanți se regăsesc Sorin Şipoş, prof. univ., dr. hab., Universitatea din Oradea, Pr. Claudiu Cotan, conf. univ. dr., Universitatea „Ovidius”, Constanţa, Ion Valer Xenofontov, conf. univ., dr., USM, Pr. Iosif Pavlinciuc, prof. dr., Comunitatea „Cuviosul Paisie”, Paris ș.a.

Date privind viața și activitatea Catedralei din Chișinău și altor sfinte locașe din capitală au prezentat Episcopul Ioan (Moșneguțu), dr., Pr. Octavian Moșin, conf. univ. dr. USM și masteranzi din cadrul programului de studii Istoria și Cultura Religiilor.