Pr. Dr. Constantin Sturzu a conferențiat la Chișinău. ,,Evangheliile de la Sfântul Maslu sau cele șapte trepte ale mântuirii”

912

Luni, 26 februarie 2018, cu binecuvîntarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în aula mare din incinta instituției, a avut loc conferinţa teologică cu tematica: ,,Evangheliile de la Sfântul Maslu sau cele șapte trepte ale mântuirii”, avîndu-l ca invitat pe Pr. Dr. Constantin Sturzu.

La începutul conferinței decanul facultății Prot. Andrei Oistric a rostit un mesaj de salut, care a prezentat publicului conferențiarul zilei și care în această perioadă vine între noi cu o întărire duhovnicească pentru sufletele noastre.

„Tema conferinței nu este o temă liturgică, este o temă care privește toată viața noastră, tema legată de succesiunea celor șapte evanghelii din taina Sfântului Maslu care se citesc. Poate mulți și-ar fi pus întrebarea: de ce la Sfântul Maslu sunt aceste șapte pericope evanghelice alese și de ce lea pus în această succesiune? Taina Sfântului Maslu este taina vindecării sufletului și trupului și reflectând lucrul acesta, conștietizăm, că pericopele ce sunt puse, este de fapt creșterea omului, vindecarea lui, mântuirea lui, scoaterea lui din iadul cel mai de jos până la starea de îndumnezeire și fiecare pericopă evanghelică ne poartă pașii ca niște trepte.

Aceste șapte evanghelii ne arată cum să parcurgem acest traseu de vindecare, pentru că prin căderea omului, prin faptul că omul nu a ascultat de Dumnezeu, a căzut și și-a rănit ființa, și s-a îmbolnăvit, a căzut de la un nivel de existență îmbrăcat în slava lui Dumnezeu, și abia după ce au căzut în planul de existență material s-au îndreptat de la creator la creație și nefăcând pocăință, fiecare s-au întărit în ruperea lor unul față de altul primind modul gol de trăire. Acest mod de trăire este unul bolnăvicios dând dovadă că ne și îmbolnăvim, ne îmbolnăvim trupul, ne îmbolnăvim sufletul, tot mai multe personae au problem psihice, tocmai că ființa noastră e îmbolnăvită și avem nevoie de Dumnezeu ca să ne vindece, și vindecarea aceasta nu înseamnă strict vindecare trupească ori sufletească, ci sufletu să-ți fie vindecat, luminat, curățit, îndumnezeit”, a menționat Pr. Dr. Constantin Sturzu.

La sfîrșit, Prorectorul ATOM, prot. Vetcislav Cazacu a adus sincere mulțumiri conferențiarului zilei de astăzi pentru toată învățătura pe care a rostit-o, dorindu-i ca Bunul Dumnezeu săi de-a multă sănătate, multe și alese bucurii duhovnicești.

Sursa: www.teologie.md