Lansarea cărţii: Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale

922

La 24 iulie 2018, în preajma celei de a 27-a aniversare de la obţinerea independenţei de către Republica Moldova, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc lansarea cărţii: „Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale”; autori: Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar, şi Ion Chirtoacă, master în drept.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, conducători şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, corpul profesoral-didactic şi studenţesc al Academiei „Ştefan cel Mare”. Printre cei prezenţi a fost şi un reprezentant al Bisericii, Protoiereul Octavian Moşin, preotul capelan al Academiei de Poliţie, Doctor în Teologie, care a venit cu un mesaj către cei prezenți, menționând că patriotismul reprezintă, după credință, adevărata putere a unui popor. Iar educarea tinerei generaţii în duhul valorilor autentice,  va contribui la renașterea spiritului civic din societate, la faptul că tinerii vor redeveni patrioți, își vor iubi credința și neamul.

Studiul realizat este structurat în 2 compartimente de bază ce conţin 15 subcapitole, care reflectă rolul tradiţiei militare în edificarea normelor de drept şi în promovarea valorilor naţionale, precum şi influenţa acesteia asupra formării conştiinţei naţionale. Astfel, lucrarea este o sinteză a unor fapte şi evenimente care au marcat evoluţia şi dezvoltarea neamului nostru din cele mai vechi timpuri până la etapa actuală.

Scopul de bază al lucrării este valorificarea trecutului şi familiarizarea tinerei generaţii cu adevăratul nostru tezaur cultural, formarea conştiinţei civice şi juridice, educarea patriotismului şi demnităţii naţionale. Ea vine să acopere golul format în urma anulării concepţiei cu privire la educaţia militaro-patriotică şi excluderii din curricula şcolară a unor discipline, precum „Bazele statului şi dreptului”.

Conţinutul ei ne îndeamnă să examinăm cu luciditate realitatea, să avem o atitudine intransigentă în promovarea valorilor naţionale, să respectăm tradiţiile şi să le îmbogăţim, beneficiind de realizările progresului tehnico-ştiinţific, să contribuim în egală măsură la afirmarea noastră ca naţiune prin valorile supreme naţionale.

În final, participanţii la evenimentul lansării, pe lângă aprecierile pe care le-au făcut pe marginea multiplelor aspecte calitative ale lucrării, au recomandat studierea acesteia de către publicul larg în vederea cunoaşterii profunde şi promovării continue a valorilor şi tradiţiilor noastre milenare, inclusiv a numelui şi faptelor Marelui Domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Conform http://academy.police.md