Conducerea Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată în vizită la Direcția Mitropolitană

796

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată este instituția de învățământ superior care a stabilit o frumoasă colaborare cu Biserica.

Periodic au loc întâlniri și discuții, abordându-se criminalitatea raportată la legislația în vigoare și moralitatea creștină. Astfel, conducerea institutului a fost invitată la sediul mitropolitan pentru a trasa noi obiective de colaborare.

ÎPS Mitropolit Vladimir a menționat că sondajele sunt alarmante privind criminalitatea în republică, iar de rând cu aceasta este în creștere suicidul și violența. S-a decis organizarea unor colocvii științifico-didactice prin care ar fi abordate teme actuale legate de Biserică și societate.

În același timp, ierarhul a apreciat munca corpului didactic al institutului, în special a dlui rector Valeriu Bujor, care recent a marcat șase decenii de viață. În semn de recunoștință pentru truda depusă întru formarea cadrelor în duhul ortodoxiei, cei prezenți s-au învrednicit de distincții mitropolitane.