Preotul Octavian Moșin – primul conferențiar universitar în Teologie

972

Astăzi, 10 iunie, Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare a înmânat diplomele de conferire a gradelor ştiinţifice, atestatelor de conferire a titlurilor şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare a cercetătorilor din mai multe domenii.

Primul conferențiar universitar în domeniul Teologie este preotul Octavian Moșin. Atestatul a fost înmânat de către academicianul Valeriu Canțer, președintele CNAA. Părintele Octavian Moșin din anul 2000 activează în calitate de cadru didactic. Mai întâi la Academia Teologică din Chișinău, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, iar în ultimii ani la Universitatea de Stat din Moldova și USPEE ”C. Stere”. Pr. O. Moșin a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”A. Șaguna” din Sibiu, România, în Patrologie și se numără printre puținii teologi din RM care au susținut doctoratul în domeniu în ultimul sfert de veac.

Alexandra Cojuhari