Apariții editoriale: „Clerici ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord în închisorile comuniste”

923

Recenzie

la cartea „Clerici ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord în închisorile comuniste”autor LISNIC Ioan, publicată la Editura Cuvântul ABC, Chişinău, 2018 (330 p.)

În secolul al XX-lea regimul totalitar ateu a martirizat numeroşi creştini ortodocşi şi reprezentanţi ai clerului bisericesc. Construirea unei societăţi fără de Dumnezeu a fost scopul principal al politicii ateiste a statului sovietic.

Populaţia Basarabiei şi a Bucovinei de Nord în perioada de administraţie românească (1918-1940) a fost ferită de politicile represive aplicate de autorităţile sovietice în stânga Nistrului, unde în urma campaniilor antireligioase, majoritatea bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe au fost închise, iar clericii au fost supuşi represiunii. Întregirea statului național român, care s-a înfăptuit prin Unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu România a luat prin surprindere multe persoane originare din aceaste regiuni, unii dintre ei rămânând în URSS. Printre basarabenii care s-au aflat în URSS după 1918 se numără şi mulţi slujitori ai Bisericii, care, fiind persecutaţi de bolşevici, au devenit martiri ai credinţei ortodoxe.

Anexarea forţată a Basarabiei și a Bucovinei de Nord din 1940 a influenţat totalmente soarta românilor din aceste provincii. Ca urmare a instaurării regimului de ocupaţie comunist al Uniunii Sovietice, cu toate consecințele sale dramatice, avea să sufere poporul băștinaș. Viața bisericească, profund marcată de acest eveniment, a trecut printr-un adevărat calvar, iar clericii au trăit clipe de mucenicie sub conducerea bolșevică. Destinul tragic al multor slujitori ai altarului a luat sfârșit în lagărele din Siberia.

Timpurile vitrege, din timpul primei ocupaţii sovietice, s-a repetat şi în 1944. Cei care nu s-au lăsat ademeniţi de propaganda comunistă, s-au refugiat peste Prut. Dar și aici, securitatea românească era pe deplin aservită ocupantului sovietic şi a îndeplinit cu maximă promptitudine toate solicitările acestuia. Basarabenii refugiaţi în anii 1940 şi 1944 au trăit permanent cu teama că ar putea fi reţinuţi şi deportați în Siberia, aşa cum și s-a întâmplat cu o parte dintre ei.

Într-un an cu o importanță atât de mare, pentru credință și istorie, în anul aniversar – Centenarul Marii Unirii, oportun este faptul să cunoaştem mai mult despre martirajul numeroșilor clerici, originari din Basarabia și Bucovina de Nord, care au avut de suferit în vremurile grele întru apărarea credinţei ortodoxe strămoşeşti. Identificarea preoţilor-martiri din timpul stăpânirii sovietice este o sarcină importantă pentru posteritate, având în vedere atât impactul pe care l-a avut politica anticlericală a regimului totalitar comunist asupra Bisericii, cât şi valoarea spirituală a memoriei celor care s-au jertfit pentru credinţa în Dumnezeu. Pentru a scoate din anonimat numele acestora, protoiereul Ioan Lisnic, autor a zeci de studii și articole referitoare la trecutul Bisericii noastre dreptmăritoare, de rând cu ascultarea sacerdotală, a publicat o carte-omagiu despre mărturisitorii care au pătimit și au murit pentru dragostea întru Hristos. Descendent dintr-o familie de slujitori care au suferit în urma prigoanei din secolul trecut, pune la dispoziția celor interesați lucrarea: „Clerici ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord în închisorile comuniste”tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. În conţinutul ei, lucrarea preotoiereului Ioan Lisnic prezintă biografiile slujitorilor şi cântăreţilor bisericeşti, care au fost supuşi represiunilor în timpul ateismului sovietic, arestaţi şi condamnaţi la ani grei de temniţă, de unde mulţi nu s-au mai întors, fiind omorâţi fără judecată sau exterminaţi prin muncă silnică. Volumul de față alcătuieşte în mare masură rezultatul cercetărilor şi a studiilor autorului pe parcursul a mai multor ani, studii ce se bazează pe un suport substanţial de izvoare istorice din aria temei abordate. Este o carte cu o bibliografie impresionantă, cu trimiteri numeroase la izvoarele din arhive, astfel dovedind minuţiozitatea, rigurozitatea cu care a studiat aceste documente părintele Ioan Lisnic. Prin urmare, volumul „Clerici ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord în închisorile comuniste”, elaborat de dr. Ioan Lisnic, este o lucrare deosebit de valoroasă, concepută şi realizată de un specialist cu rezultate de prestigiu în activitatea ştiinţifică. Apreciem faptul că, în calitate de slujitor, păstorind cu vrednicie comunitatea încredințată de-a lungul anilor, nu a abandonat necesitățile misionare, dar a știut să le combine cu preocupările cercetării academice pentru valorificarea trecutului nostru bisericesc, în special prin scoaterea din anonimat a marilor personalități și a vrednicilor ostenitori ai Bisericii.

Pr. Octavian Moşin, dr. conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie şi Filosofie