”Colaborarea între Asistența Medicală Primară și Cultul Religios Ortodox în domeniul Sănătății Publice” – teză de master la USMF ”N. Testimițanu”

806

Joi, 30 iunie, în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică a Universității de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu” a fost susținută teza de master: ”Colaborarea între Asistența Medicală Primară și Cultul Religios Ortodox în domeniul Sănătății Publice”, elaborată de către doctorul Galina Turtureanu.

Coorodonator științific: Oleg Lozan, prof. univ., dr. hab., Recenzent: Pr. Octavian Moșin, conf. univ., dr.

Autorul a realizat un studiu printre aproximativ 350 de medici și slujitori, încercând să stabilească modalitatea unei colaborări ale medicilor și slujitorilor, două categorii importante ale vieții sociale.

Au fost analizate practici internaționale și naționale în implementarea acestui parteneriat, identificându-se probleme și dificultăți în colaborarea dintre instituțiile medicale și cele bisericești.

G. Turtureanu activează în calitate de șef al IMSP CS Sculeni, medic de familie, fiind și preoteasă, ceea ce a facilitat accesul la informație și competențe în elaborarea unei teze de pionerat în acest domeniu.

Autoarea a venit cu concluzii, constatându-se necesitatea unui dialog între instituțiile medicale și cele religioase, venind cu recomandări în depășirea stereotipurilor și reciprocelor neîncrederi între instituții, în vederea unei colaborări spre binele oamenilor.

Au urmat întrebări și discuții la tema abordată, fiind apreciate eforturile depuse de către G. Turtureanu întru apropierea dintre religie și medicină la nivel național.