Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din orașul Edineț anunță concursul de admitere la studii

411

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELISABETA” DIN OR. EDINEŢ

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

1. Seminarul Teologic Liceal de fete este o instituţie de învăţămînt cu profilul uman și teologic care asigură instruirea, cazarea și hrana gratuit. STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţămîntului Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului Educației din Republica Moldova.

2. Termenul de studii este de 3 ani.

3. După susţinerea examenelor de absolvire se obţin 2 diplome: DIPLOMĂ DE BACALAUREAT şi DIPLOMĂ TEOLOGICĂ. Absolventele școlii teologice au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţămînt din Republică Moldova şi de peste hotare. În decurs de 20 ani de activitate absolvenții noștri au absolvit diferite universități și sunt astăzi medici, ingineri, profesori, contabili, economiști etc.

4. În STLse admit tinere ce au absolvit gimnaziul, a căror vîrsta nu depăşeşte 17 ani.

5. Abiturientele STL prezintă la administrația liceului următoarele acte:
• Cererea de înscriere;
• Certificatul de absolvire a gimnaziului ;
• Buletinul de indentitate sau certificatul de naştere (copia);
• Adeverinţa medicală;
• Adeverinţa de botez ;
• 4 fotografii ¾;
• Curriculum Vitae;
• Caracteristica pentru anii de gimnaziu, însoţită de nota la purtare;

6. Înscrierea candidatelor se va face în perioada 1 iulie – 18 august 2023.

7. Convorbirea de admitere se va desfăşura pe data de 21 august 2023.

8. Concursul de admitere este constituit din:

Probe de aptitudini care constau din:
a) Verificarea dicţiei prin: rostirea uneia dintre rugăciunile:
Începătoare: „Împărate ceresc…”; „Sfinte Dumnezeule…”; „Preasfîntă Treime…”; „Tatăl nostru…”;
Crezul; Psalmul 50.
b) Verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea unei cîntări bisericeşti.
c) Verificarea cunoştinţelor religioase conform următoarelor tematici:
Din Vechiul Testament: Zilele Creaţiei, Crearea omului, perioada Patriarhilor, Cartea Judecătorilor, Cărțile Împăraților, Profeții, cărțile Macabeilor;
Din Noul Testament: Buna Vestire; Naşterea Domnului; Aducerea la Templu; Închinarea Magilor; Fuga în Egipt; Uciderea pruncilor; Aşezarea în Nazaret; activitatea Mîntuitorului Hristos de după Botez și pînă la mîntuitoarele patimi; Cina cea de Taină, Răstignirea, îngroparea, Învierea și Înălțarea Domnului, Pogorîrea Sfîntului Duh, propovăduirea Evangheliei la neamuri de către sfinții Apostoli.
d) Verificarea cunoştinţelor la disciplinele laice, studiate în ciclul gimnazial.

9. Elevelor li se acordă hrană şi cazare gratuită.

10. Lista persoanelor admise va fi afişată pe data de 21 august.

Adresa Seminarului Teologic Liceal de Fete

MD – 4601, Moldova, or. Edineţ, Şoseaua Bucovinei 35/4

Informaţii la tel: 0246 21523, 079417442; 061093104

E-mail: [email protected]