Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor (Ediţia a IX-a)

700
Vă invităm să participați la Conferința internațională „Educația din perspectiva valorilor”.

 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova organizează la Chişinău o Conferinţa internaţională: Educaţia din perspectiva valorilor, care este la a  IX-a ediţie. 

Conferinţa va avea loc între 28-30 septembrie 2017

Secţiuni: - Educaţie şi valori în societatea contemporană - Formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice - Metodologia didactică şi inovarea în învăţământ - Cercetări privind utilizarea TIC în educaţie - Modele privind învăţarea pe tot parcursul vieţii - Repere în educaţia religioasă şi educaţia morală - Literatura şi valorile morale în educaţie - Experienţe didactice în învăţământul primar şi preşcolar - Aspecte etice în educaţie

Limbile conferinţei: română şi engleză
Detalii la adresa de mai jos,